1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه مثبت: سال ششم، شماره دوم، تابستان 1399


2.

رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی

صفحه 1-16
مرضیه امینی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علی رضا حاجی یخچالی

3.

الگویابی بهزیستی ذهنی کارکنان در سازمان: مورد مطالعه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

صفحه 14-34
علیرضا صادقیان؛ علی چیت ساز اصفهانی؛ سید محسن علامه

4.

نقش شخصیت پویا بر اشتیاق شغلی با میانجی‌گری معنای کار

صفحه 35-48
ایمان حکیمی

5.

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی و ناگویی هیجانی معلمان زن بازنشسته مضطرب

صفحه 49-64
ابوالقاسم بریمانی؛ رضا دنیوی؛ شهره تقی‌زاده

6.

تأثیر آموزش قدردانی بر رفتار اجتماعی انتظاری و روابط معلم - شاگرد در دانش‌آموزان

صفحه 65-78
عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی؛ کبری عا لی پور؛ محبوبه ملکی

7.

مقایسۀ اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه‌های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی

صفحه 79-98
غلامرضا نصیری تاکامی؛ محمود نجفی؛ سیاوش طالع پسند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب