. (1399). شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه مثبت: سال ششم، شماره دوم، تابستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(2), -. doi: 10.22108/ppls.2020.25445
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه مثبت: سال ششم، شماره دوم، تابستان 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6, 2, 1399, -. doi: 10.22108/ppls.2020.25445
. (1399). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه مثبت: سال ششم، شماره دوم، تابستان 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(2), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2020.25445
. شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه مثبت: سال ششم، شماره دوم، تابستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 6(2): -. doi: 10.22108/ppls.2020.25445


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب