1.

شناسنامه


2.

روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی

صفحه 1-18
سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان

3.

چهرۀ اسماعیلیان ایران در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی

صفحه 19-36
مهشید گوهری کاخکی؛ محمدجعفر یاحقی

4.

تصحیح ابیاتی از دیوان رشیدالدین وطواط

صفحه 37-51
سارا سعیدی؛ محمد احمدی

5.

مقایسة خروج بند موصولی در سفرنامه‌های زبان فارسی

صفحه 53-71
الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی

6.

تحلیل ظرفیت‌های مطلوب برزونامه برای اقتباس بازی رایانه‌ای رزمی ـ مبارزه‌ای

صفحه 73-90
علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان

7.

نقد و بررسی تصحیح حدیقةالحقیقه به‌اهتمام محمدجعفر یاحقی و سیّد مهدی زرقانی

صفحه 91-116
سیدمهدی طباطبائی

8.

گاو لقمه ربا

صفحه 117-125
غلامعلی ایزدی

9.

ضرورت تصحیح مجدّد دیوان مجدالدین همگر

صفحه 127-146
فرحناز وطن خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب