1.

سال 12، شماره 1- شماره پیاپی 45، بهار 1399


2.

تحلیل مقایسه‌ای دو ترجمۀ فارسی کلیله و دمنه (مطالعۀ موردی: حکایت بوزنگان / حمدونگان)

صفحه 1-22
فهیمه مارانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محسن محمدی فشارکی

3.

تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

صفحه 23-40
محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی

4.

ضرورت تصحیح مجدّد مجالس‌العشاق

صفحه 41-58
مهدی ییلاقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی

5.

تحلیل ساختار و پیرنگ مقدّمة سفر «هفت کشور» فخری هروی

صفحه 59-74
سهیلا کدیوری؛ محمّد ایرانی؛ وحید مبارک؛ ابراهیم رحیمی زنگنه

6.

تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

صفحه 75-90
ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم

7.

تذکرة شعاعیه و ضرورت تصحیح دوبارة آن

صفحه 91-112
مختار کمیلی

8.

اسطوره‌زدایی در کوش‌نامه

صفحه 113-128
بهزاد اتونی؛ بهروز اتونی

9.

بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

صفحه 129-147
سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب