1.

سال سی و ششم، شماره پیاپی 79، شماره دوم، تابستان 1399


2.

مقایسۀ تغییرات میزان‌های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای در چاه‌های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان

صفحه 1-22
امید فلاحت خواه؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی

3.

شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)

صفحه 23-50
بشری سلیمانی پورلک؛ محمد حسین آدابی؛ احسان ده یادگاری

4.

بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها

صفحه 51-74
صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور؛ دانیل وچار

5.

بررسی کنترل ویژگی‌های رخساره‌ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیۀ زاگرس مرکزی

صفحه 75-104
حمزه مهرابی؛ حسین نوری؛ جواد سبحانی

6.

مشخصه‌های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته‌های ساحلی جزیرۀ هرمز در جنوب ایران

صفحه 105-124
مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی

7.

ارزیابی رخساره‌های رسوبی، وضعیت هیدروشیمیایی و درجۀ تحکیم‌یافتگی نهشته‌های تراورتن در چشمۀ ندوشن، شمال‌غرب یزد

صفحه 125-148
سید محمدعلی موسوی زاده؛ وهاب امیری؛ مهدی ترابی-کاوه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب