یاسبلاغی شراهی, صفورا, یوسفی یگانه, بیژن, عارفی فرد, سکینه, فرهپور, محمد مهدی, وچار, دانیل. (1399). بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 36(2), 51-74. doi: 10.22108/jssr.2020.118996.1118
صفورا یاسبلاغی شراهی; بیژن یوسفی یگانه; سکینه عارفی فرد; محمد مهدی فرهپور; دانیل وچار. "بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 36, 2, 1399, 51-74. doi: 10.22108/jssr.2020.118996.1118
یاسبلاغی شراهی, صفورا, یوسفی یگانه, بیژن, عارفی فرد, سکینه, فرهپور, محمد مهدی, وچار, دانیل. (1399). 'بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 36(2), pp. 51-74. doi: 10.22108/jssr.2020.118996.1118
یاسبلاغی شراهی, صفورا, یوسفی یگانه, بیژن, عارفی فرد, سکینه, فرهپور, محمد مهدی, وچار, دانیل. بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 36(2): 51-74. doi: 10.22108/jssr.2020.118996.1118


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب