1.

شناسنامه علمی شماره 4، دوره 10


2.

ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک

صفحه 1-14
محمد صوفی؛ علیرضا حاتمی

3.

جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران

صفحه 15-26
حسین قلی زاده نرم؛ یاسر دامچی؛ محمدظاهر قربانی جویباری

4.

تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک

صفحه 27-38
حسین خلیلیان؛ حسین فرزانه فرد؛ احسان ادیب

5.

بهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDH

صفحه 39-52
کاظم شکوهی مهر؛ محسن فرشاد؛ رمضان هاونگی؛ ناصر مهرشاد

6.

بهبود عملکرد کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل

صفحه 53-70
لقمان سامانی؛ رحمت الله میرزایی

7.

روش جدید کنترل تنظیمات حفاظتی ریزشبکه با ضریب‌نفوذ بالای تولیدات پراکنده

صفحه 71-90
هادی بیشه؛ مجید معظمی؛ بهادر فانی؛ غضنفر شاهقلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب