1.

نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398

صفحه 0-0

2.

بررسی رابطه بین ارزش‌ وجه ‌نقد نگهداری شده و حسابداری محافظه‌کارانه با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران کنترلی

صفحه 1-16
اسفندیار ملکیان؛ مجید مرادی

3.

بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

صفحه 17-38
محمد امید اخگر*؛ فاطمه کرانی

4.

تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

صفحه 39-60
محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی

5.

بررسی اثر محافظه کاری مشروط بر کیفیت سود مبتنی بر مرتبط بودن با ارزش و ضریب واکنش سود

صفحه 61-74
مهدی مشکی میاوقی؛ رویا محمدی

6.

اصلاح آمیخته بازاریابی متناسب با ابزار بدهی با تمرکز بر صنایع فولادی.

صفحه 75-88
امیرحسین نادری؛ سعید فتحی؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری طادی

7.

قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه

صفحه 89-104
یاسر رضائی پیته نوئی؛ احمد عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب