. (1398). نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24197
. "نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 2, 1398, 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24197
. (1398). 'نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), pp. 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24197
. نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی 40، تابستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(2): 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24197


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب