1.

سال یازدهم، شماره 2، پیاپی 42، تابستان 1398

صفحه 0-0

2.

بررسی کمّی ابزارهای انسجام در متن عربی و ترجمۀ فارسی پنج مقامه از مقامات حریری براساس نظریۀ نقش‌گرای نظام‌مند

صفحه 1-23
رحمت اله ولدبیگی؛ محمد راسخ مهند؛ علی طاهری

3.

نقد کتاب درسی زبدۀ گلستان (ترجمه و شرح ترکی گزیده‌ای از گلستان)، نوشتۀ عثمان فایق (1307 ق)

صفحه 25-41
علی اشرف صادقی؛ سیده زیبا بهروز

4.

کارکردهای وصف درروایت با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

صفحه 43-58
هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی

5.

بررسی و مقایسۀ بن‌مایه‌های تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر

صفحه 59-79
علیرضا نبی لو؛ رقیه بهرام نیا

6.

نقد و بررسی تصحیح طرب‌المجالس

صفحه 81-93
رضا الیاسی؛ مریم محمودی

7.

مؤلفه‌های زبان غنایی در تغزلات فرخی سیستانی

صفحه 95-109
امید ذاکری کیش

8.

بررسی و تحلیل رسم فقر برپایة متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری

صفحه 111-125
فاطمه سادات طاهری؛ مریم پاکدل

9.

شهرسپ یا بوداسب، تحلیلی بر نام و نشان وزیر طهمورث در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 127-138
ابراهیم واشقانی فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب