1.

پاییز 1398

صفحه 0-0

2.

تأثیر انواع سرمایۀ اجتماعی در شبکههای اجتماعی بر انواع مشارکت سیاسی مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای سنندج

صفحه 1-22
یعقوب احمدی

3.

سرمایه‌‌داری مجازی، زایش ستم و ژانوس رهایی: مطالعۀ‌‌ انتقادی برساخت ستم‌‌دید‌‌گی کردهای ایران در فیس‌‌بوک

صفحه 23-46
نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

4.

مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه‌های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان‌های گیلان و اردبیل

صفحه 47-62
محبوبه محجوبی دریاکناری؛ احمد رضایی؛ صادق صالحی

5.

تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربۀ شکست پروژۀ نوسازی در ایران دورۀ پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دورۀ آتاترک با کاربست فن جبر بولی)

صفحه 63-90
آرش حسن پور؛ وحید حسن پور؛ مجید کافی

6.

گونه‌شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

صفحه 91-108
زهره بخشی نظر؛ علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی

7.

مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

صفحه 109-134
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی

8.

ساختار و عملکرد خانوادگی در خانواده های تک همسری و چند همسری

صفحه 135-154
مهناز فرهمند؛ زهره رضوانی

9.

سازه‏ های اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی خانوارهای بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد: کاربرد الگویی ترکیبی

صفحه 155-174
فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند

10.

مطالعۀ جامعه‌شناختی بی‌ثباتی هویتی فرزندان در جریان اعتیاد والدین

صفحه 175-190
سمیه حقی؛ زهره نجفی اصل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب