1.

سال هشتم، شماره یک، شماره پیاپی(28) بهار 1397


2.

عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب

صفحه 1-20
محسن نظری؛ حسین دستار

3.

عوامل مؤثر بر نگرش به توسعة همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین‌عسل

صفحه 21-34
محمدرضا ادیب پور؛ شهرام فردوسی؛ اصغر مشبکی

4.

مفهوم سازی اسکیزوفرنی برند و شناسایی پیشامدهای آن با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد

صفحه 35-56
حمید طهماسبی فرد؛ بهرام خیری

5.

درک جایگاه عوامل زمینه‌ساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی GRA، MCDM و اعداد فازی مثلثی ـ بازه‌ای

صفحه 57-74
سید حسن حاتمی نسب؛ حامد زارع

6.

تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی

صفحه 75-96
مصطفی شغایی فلاح؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آناهیتا خرمی بنارکی؛ علی علیزاده زوارم

7.

نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران

صفحه 97-116
امیر اخلاصی؛ نادر سیدامیری؛ مرتضی هندیجانی فرد

8.

ارزیابی هویت نوظهور مصرف‌‌کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیت‌‌های ارتباطی نمانام‌ها با استفاده از نظریة زمینه‌ای کلاسیک

صفحه 117-130
سمیه زمانی قلعه میرزمانی؛ علی کاظمی؛ آرش شاهین؛ نرگس کشتی آرای


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب