1.

شناسنامه علمی: سال دهم، شماره دوم، پیاپی 36، تابستان 1397

صفحه 0-0

2.

بررسی ارتباط با ارزش تفاضل ارزیاب‌های مالی و غیرمالی عملکرد، ‏ با نگاهی بر چرخۀ عمر‌ شرکت

صفحه 1-22
علی رحمانی؛ زهرا شمس

3.

عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

صفحه 23-44
مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مرتضی قاسم زاده

4.

تأثیر استراتژی تجاری و بیش‌ارزشگذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام

صفحه 45-64
زهره حاجیها؛ رستم رنجبر ناوی

5.

بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

صفحه 65-84
غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی

6.

چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران

صفحه 85-106
محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری

7.

اثر کیفیت افشاء از نظر امتیاز قابلیت اتکاء و به موقع بودن بر هزینه معاملات سهام

صفحه 107-134
حسن همتی؛ اسماعیل امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب