. (1397). شناسنامه علمی: سال دهم، شماره دوم، پیاپی 36، تابستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(2), 0-0.
. "شناسنامه علمی: سال دهم، شماره دوم، پیاپی 36، تابستان 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 2, 1397, 0-0.
. (1397). 'شناسنامه علمی: سال دهم، شماره دوم، پیاپی 36، تابستان 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(2), pp. 0-0.
. شناسنامه علمی: سال دهم، شماره دوم، پیاپی 36، تابستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(2): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب