1.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره دوم، پیاپی 32، تابستان 1396

صفحه 0-0

2.

بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

صفحه 1-22
علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی

3.

رابطه بین توانایی مدیریت، حق‌الزحمۀ حسابرسی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 23-44
مهدی بهارمقدم؛ تابنده صالحی؛ زینب اعظمی

4.

تعدیل مدل محافظه‌کاری شرطی با لحاظ‌کردن اثر تئوری چسبندگی هزینه

صفحه 45-70
ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی

5.

بررسی تعامل سازه‌‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل

صفحه 71-90
محمد نمازی؛ حسین رجب دری

6.

تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت‌های رشدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 91-104
علیرضا جرجرزاده؛ زهرا نیکبخت نصرآبادی

7.

تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر چرخۀ عمر شرکت

صفحه 105-127
ناصر خداداده شاملو؛ یونس بادآور نهندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب