1.

سال نهم، شماره 3، پیاپی 35، پاییز 1396


2.

بررسی انتقادی ـ شناختی استعاری‌سازی «دیگری» در سفرنامه‌های مسیر طالبی و حیرت‌نامه

صفحه 1-16
احسان گل احمر؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده

3.

جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی

صفحه 17-32
احمد امیری خراسانی؛ زهرا میرشکار

4.

تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار

صفحه 33-47
اسحاق طغیانی؛ آزاده پوده

5.

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

صفحه 49-62
زهره وفائی فرد؛ جلال الدین کزازی

6.

تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

صفحه 63-80
امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری

7.

هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

صفحه 81-96
رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی

8.

ریخت‌شناسی شخصیت‌های حکایت علاءالدّین ابوشامات از هزار و یک ‌شب بر مبنای الگوی «شاخص» و «وضعیت»

صفحه 97-118
احمد رحیم خانی سامانی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه

9.

تأثیرپذیری سنایی غزنوی از ادبیات عربی (با‌تکیه‌بر دوره‌های اموی، عباسی و اندلس)

صفحه 119-130
طیبه فدوی؛ حمید جلیلیان؛ مسعود باوان پوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب