1.

سال نهم، شماره 2، پیاپی 34، تابستان 1396


2.

اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

صفحه 1-10
سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

3.

نگاهی به واژه‌های ترکی شاهنامۀ فردوسی

صفحه 11-36
سجاد آیدنلو

4.

بررسی و تحلیل مرگ و زندگی انسان نخستین، حیوان (گاو) و گیاه در اساطیر ایران از منظر نمادگرایی با تکیه بر شاهنامة فردوسی

صفحه 37-48
سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا فتحی

5.

رویکرد شناخت‌درمانی و بررسی دو تحریف ‌شناختی (تعمیم مبالغه‌آمیز و نتیجه‌گیری شتابزده) مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی مولوی

صفحه 49-66
مریم وفایی فرد؛ مهدی رحیمی؛ محمد بهنام فر؛ احمد خامسان

6.

تازی‌سروده‌های خاقانی

صفحه 67-84
محسن حسینی وردنجانی؛ عبدالله رادمرد

7.

بررسی روایت‌شناسی طبقات‌ الصوفیه بر اساس نظریة «زمان در روایت» ژرار ژنت

صفحه 85-98
جواد صدیقی؛ مهیار علوی مقدم

8.

معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

صفحه 99-120
میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی

9.

تصحیح ابیاتی از دیوان حکیم سوزنی سمرقندی و ضرورت تصحیح مجدد دیوان

صفحه 121-134
شهرت معرفت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب