1.

سال پنجم، شماره پیاپی (19)، شماره‌ چهارم، زمستان 1396


2.

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)

صفحه 1-18
غلامحسین کیانی؛ رزیتا مویدفر؛ محمدرضا رزاقی

3.

تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب

صفحه 19-34
مصطفی ظهیری نیا؛ یاسر رستگار؛ هدایت الله نیکخواه؛ سمیره بهرامی

4.

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت

صفحه 35-52
عباس صادقی؛ نادر افقی؛ محمد حسن بنا پور حمیدی؛ فاطمه امامی

5.

مطالعه رابطه بین استفاده از رسـانه‌های مـدرن و تمـایل به بزهکـاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بستک)

صفحه 53-70
حبیب احمدی؛ محمد تقی عباسی شوازی؛ رامین یادگاری؛ فرشاد کرمی

6.

فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

صفحه 71-90
سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده

7.

واکاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان شهر شیراز

صفحه 91-104
علی رضا صادقی؛ فاطمه شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب