1.

شناسنامه علمی شماره28


2.

مطالعه صفات تشریحی برگ و دمبرگ سرده Alchemilla از تیره گل سرخیان در ‌ایران و کاربرد آنها در تاکسونومی ‌عددی

صفحه 1-20
مرضیه بیگم فقیر؛ عاطفه مهرمنش؛ فریده عطار

3.

کاربرد روش ترکیب گونه‌های معرف در طبقه‌بندی پوشش گیاهی

صفحه 21-38
حامد اسدی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ یونس عصری؛ حبیب زارع

4.

بررسی تنوع ریزماهواره‌ای سگ‌ماهی کسلر (Paraschistura kessleri (Nemacheilidae), Gunther, 1889) در خراسان رضوی

صفحه 39-52
علی شعبانی؛ حدیثه کشیری؛ زهره قدسی

5.

بررسی فلور کوه خرگوشان، استان لرستان

صفحه 53-68
محمد مهدی دهشیری

6.

بررسی مقدماتی فون بال‌ریشکداران (Thysanoptera) استان قزوین

صفحه 69-78
مجید میراب بالو؛ عذری دوستی

7.

مطالعه فلور منطقه هنزاکوه از منطقه حفاظت‌شده بهرآسمان، جنوب‌شرقی ایران

صفحه 79-100
مریم پاینده؛ فیروزه بردبار؛ سیدمنصور میرتاج‌الدینی

8.

معرفی رکوردهای جدید از خانواده Onychiuridae برای فون پادمان ایران

صفحه 101-116
فهیمه قاضی؛ معصومه شایان مهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب