1.

شناسنامه علمی:سال پنجم، شماره پیاپی (15)، شماره‌ چهارم، زمستان 1395


2.

بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج

صفحه 1-18
اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ راضیه امیری

3.

پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران

صفحه 19-48
مژگان حسینی قمی؛ مریم رضایی

4.

شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران

صفحه 49-68
فریاد پرهیز؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ ابوالفضل مشکینی

5.

بررسی رابطة فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان

صفحه 69-78
الهه داودی فارسانی؛ مهدی نوری پور

6.

مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه یزد

صفحه 79-98
حسین افراسیابی؛ جواد مداحی

7.

عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران

صفحه 99-121
نریمان محمدی؛ توحید علیزاده؛ فردوس حاتمی‌طاهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب