1.

شماره 16 متن پاییز و زمستان95


2.

بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس

صفحه 1-18
قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو

3.

وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی: تبیین و سنجش

صفحه 19-36
مژگان خلیلی؛ حسین کلباسی اشتری

4.

ملا محمدمهدی نراقی و نقد و ارزیابی نظریات وحدت وجود

صفحه 37-48
کورش آسمند؛ هاشم گلستانی؛ فتحعلی اکبری

5.

بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی

صفحه 49-68
حجت ابراهیم نجف آبادی؛ جعفر شانظری

6.

خلود در عذاب جهنم از منظر ابن‌قیم جوزی و علامه طباطبایی

صفحه 69-86
جنان ایزدی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ فاطمه یوسفی کزج

7.

بررسی ارتباط «طور ورای عقل» ملاصدرا و «سپهر دین» کی‌یرکگور

صفحه 87-100
محمودرضا صدرایی؛ عباس حاجیها؛ اکبر گلی ملک آبادی؛ سید علی علم الهدی

8.

رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی

صفحه 101-114
علی صبری؛ محمد کاظم علوی

9.

بازکاوی مسئله تشبیه و تنزیه در آموزه وحدت تشکیکی وجود

صفحه 115-124
حامد ناجی

10.

مطالعه تطبیقی حضرات خمس از دیدگاه قیصری و امام خمینی

صفحه 125-142
سیدمحمود یوسف‌ثانی؛ حسین زحمتکش زنجانی

11.

بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

صفحه 143-156
حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب