1.

شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 3، پاییز 1395

صفحه 0-0

2.

پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیست محیطی مبتنی بر پیشنهاد سمت مصرف با استفاده از الگوریتم ترکیبی غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی

صفحه 1-14
حسین امیری؛ علیرضا حاتمی؛ علی دیهیمی

3.

ارائه یک روش نوین به‌منظور پیش‌بینی مرگ ناگهانی قلبی (SCD) با استفاده از روش انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی‌کنندة تجمیع خبرگان

صفحه 15-32
الیاس ابراهیم زاده؛ بابک نجار اعرابی

4.

حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها

صفحه 33-46
نوشین گرک یراق؛ کمال شاه طالبی؛ امیر رضا فروزان

5.

بهینه‌سازی پایگاه قوانین سیستم فازی نوع TSK با استفاده از الگوریتمهای ترکیبی فراابتکاری

صفحه 47-68
حجت حمیدی

6.

مدیریت بهینه ریزشبکه‌های خانگی به همراه استراتژی هوشمند قیمت‌گذاری منابع تولید توزیع‌شده انرژی بر پایه روش نظریة بازی

صفحه 69-86
معصومه جوادی؛ موسی مرزبند؛ سید مازیار میرحسینی مقدم

7.

پیش‌بینی سرعت باد با شبکه عصبی RBF بر اساس نظریة آشوب

صفحه 87-96
طیبه خانجانی؛ محمد عطایی؛ پیمان معلم

8.

ارائه یک پیش‌پردازشگر مکانی‌طیفی جدید برای بهبود تجزیه طیفی تصاویر ابرطیفی

صفحه 97-114
فاطمه کوکبی؛ حسن قاسمیان؛ احمد کشاورز

9.

یک روش ترکیبی اعمال اصلاحی برای جلوگیری از حوادث پی‌درپی در شبکه برق اصفهان - خوزستان با استفاده از مدل OPA

صفحه 115-130
سعید حسنوند؛ امین خدابخشیان؛ اسکندر قلی پور شهرکی؛ مجید معظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب