. (1395). شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 3، پاییز 1395. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(3), 0-0.
. "شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 3، پاییز 1395". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 3, 1395, 0-0.
. (1395). 'شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 3، پاییز 1395', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(3), pp. 0-0.
. شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 3، پاییز 1395. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1395; 7(3): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب