1.

شناسنامه: سال بیست و هفتم، شماره پیاپی (64)، شماره چهارم، زمستان1395


2.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م‍ؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

صفحه 1-26
نعمت الله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی

3.

بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

صفحه 27-46
اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

4.

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)

صفحه 47-60
سیروس قنبری؛ رقیه بهشتی راد

5.

انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

صفحه 61-78
جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی

6.

مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین (مدلی بر اساس نظریه‌ زمینه‌ای GT) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 79-98
میلاد ناصری؛ فرزانه کاوه؛ علی ربانی

7.

تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج

صفحه 99-116
فخرالسادات نصیری؛ شوبو عبدالملکی

8.

عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان

صفحه 117-132
اسماعیل بلالی؛ زهره بختیاری سفر؛ اکرم محمدی؛ حسین محققی

9.

زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

صفحه 133-152
حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر

10.

بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطه ‏ای): مطالعه جامعه‏ شناختی پیوندهای شبکه ‏ای بازار تهران

صفحه 153-170
مژگان حسینی قمی

11.

بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کارخانه گلسان بافت شهر تبریز)

صفحه 171-190
توکل آقایاری هیر؛ طاهره وفایی اقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب