نصیری, فخرالسادات, عبدالملکی, شوبو. (1395). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(4), 99-116. doi: 10.22108/jas.2017.21163
فخرالسادات نصیری; شوبو عبدالملکی. "تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27, 4, 1395, 99-116. doi: 10.22108/jas.2017.21163
نصیری, فخرالسادات, عبدالملکی, شوبو. (1395). 'تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 27(4), pp. 99-116. doi: 10.22108/jas.2017.21163
نصیری, فخرالسادات, عبدالملکی, شوبو. تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1395; 27(4): 99-116. doi: 10.22108/jas.2017.21163


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب