1.

بایسته‌های بوم‌شناسی سیاسی شهر: الگوی توزیع تاج‌پوشش درختی و نابرابری‌ فضایی در شهر تهران

صفحه 1-22
حسین حاتمی‌نژاد؛ حسن افراخته؛ حسن افراخته؛ محمد سلیمانی؛ تاج‌الدین کرمی

2.

گردشگری خانه‌های دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی: بخش رودبار قصران، شهرستان شمیرانات)

صفحه 23-40
محمدرضا رضوانی؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ سیدعلی بدری؛ فرخنده سپهوند؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی

3.

سطح‌بندی توسعه منطقه‌ای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)

صفحه 41-62
ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده

4.

ارزیابی وضع موجود و طرح پیشنهادی بافت تاریخی یزد از نظر دسترسی به خدمات اورژانس با استفاده از تحلیل شبکه

صفحه 63-80
مرتضی خلیلی؛ غلامرضا مردای؛ علیرضا رحیمی

5.

بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده‌های مناسب به منظور توسعه آتی آن

صفحه 81-94
محمدرضا پورجعفر؛ مهدی منتظرالحجه؛ احسان رنجبر؛ رضا کبیری

6.

تحلیلی جغرافیایی بر وضعیت کاربری پارکینگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP

صفحه 95-114
غلامحسین حسینی‌لقب؛ رضا مختاری ملک‌آبادی؛ امیر گندمکار

7.

تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: شهرستان قیروکارزین)

صفحه 115-126
مصطفی حسین‌آبادی؛ مهدی پورطاهری؛ اصغر محیط‌سکه روانی

8.

سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر آران و بیدگل از شاخص‌های کیفیت زندگی

صفحه 127-144
محسن شاطریان؛ محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب