1.

طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

صفحه 1-20
حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی

2.

واکافت شبکه مقاصد گردشگری، رویکرد تئوری تحلیل شبکه‌های اجتماعی

صفحه 21-34
محمد مهدی سپهری؛ ادریس بابایی

3.

ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر

صفحه 35-60
امیر حاجی میرزا جان؛ محمدعلی پیرایش؛ فرزاد دهقانیان

4.

توسعه یک مدل برنامه ریزی تولیدچند محصولی، چند پریودی و چند هدفه با پارامترهای فازی

صفحه 61-78
مصطفی غلامرضایی؛ حسن خادمی زارع

5.

سیاستگذاری اکتساب تکنولوژی؛ کاربرد ANP فازی وDEMATEL فازی (مطالعه موردی: صنعت لعاب-سازی استان یزد)

صفحه 79-98
حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه قاسمی

6.

بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه

صفحه 99-112
محمد محلاتی راینی

7.

ارائه یک روش جدید به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی

صفحه 113-126
بهنام بابایی؛ آزاده زندی؛ احمد اصل حداد

8.

یک رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی فازی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین چندسطحی، چند کالایی و چند دوره‌ای تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن هزینه و زمان

صفحه 127-148
محمد امیرخان؛ احمد نورنگ؛ رضا توکلی مقدم

9.

اولویت‌بندی و تحلیل تعامل میان عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های توسعه محصولات جدید از طریق روش‌های ISM وDEMATEL

صفحه 149-170
مصطفی صفدری رنجبر؛ سعید منصور؛ آریا اعظمی

10.

استفاده از روش خوشه‌بندی و روشTOPSIS برای انتخاب تأمین‌کنندگان با محدودیت عرضه

صفحه 171-186
محمود مسندجم؛ رامین صادقیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب