1.

سال پنجم، شماره 4، پیاپی 20، زمستان 1392


2.

معرفی، بررسی و تحلیل نسخه‌ خطی «کاشف المشکلات» ابوبکر بن کالنجار شیرازی

صفحه 1-22
فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ فرشته محجوب

3.

بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی

صفحه 23-38
نعیم مراونه؛ محمود رضایی دشت ارژنه

4.

تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

صفحه 39-58
محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی

5.

چین در شاهنامه فردوسی

صفحه 59-72
علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس

6.

لزوم تصحیح انتقادی دیوان سید حسن غزنوی

صفحه 73-86
عباس بگ‌جانی؛ عصمت خوئینی؛ مسعود جعفری

7.

تعبیرپذیری واژۀ سخن در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 87-98
فریده وجدانی

8.

پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

صفحه 99-120
سعید مهدوی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب