1.

فاکتورهای کنترل‌کننده‌ کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

صفحه 1-18
مهدی دارائی؛ عبدالحسین امینی؛ محمد صدیق؛ عباسعلی نیک اندیش

2.

بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

صفحه 19-36
عباس صادقی؛ قمرناز دارابی

3.

محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی

صفحه 37-68
ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی

4.

مطالعه محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه‌جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی

صفحه 69-82
حسین کاظمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

5.

استفاده از بقایای ریز مهره‌داران در بازسازی اقلیم دیرینه اواخر کواترنر (هولوسن)، شرق ایران

صفحه 83-94
نرگس هاشمی؛ علیرضا عاشوری؛ منصور علی آبادیان

6.

ویژگی‌های ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)

صفحه 95-116
محمد نبی گرگیج؛ آزاده بردبار؛ مهدی نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب