بایت گل, ئارام, موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسدالله. (1394). محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 31(3), 37-68.
ئارام بایت گل; رضا موسوی حرمی; اسدالله محبوبی. "محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 31, 3, 1394, 37-68.
بایت گل, ئارام, موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسدالله. (1394). 'محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 31(3), pp. 37-68.
بایت گل, ئارام, موسوی حرمی, رضا, محبوبی, اسدالله. محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1394; 31(3): 37-68.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب