1.

سال سیزدهم، شماره چهار،شماره پیاپی 51، زمستان1402

صفحه 1-148

2.

ارزیابی تطبیقی مدل‌های هم‌پوشانی فازی جهت تعیین پهنه‌های مستعد ایجاد اماکن اقامتی-گردشگری در منطقۀ دزپارت با مدل‌های Gamma، Sum

صفحه 1-22
حجت الله صادقی

3.

بررسی نقش توسعۀ حمل‌و‌نقل محور (TOD) در بازآفرینی کاربری اراضی شهری (نمونۀ موردی: ایستگاه مترو میدان ساعت شهر تبریز (خط یک)

صفحه 23-46
رسا نوبهار قزلجه میدان؛ هادی حکیمی

4.

بررسی و ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ شهر شاهین‎شهر

صفحه 47-70
مجید گودرزی؛ فهیمه فدایی جزی؛ زهرا سلطانی

5.

تحلیل فضایی شاخص‌های شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در کلانشهر مشهد

صفحه 71-96
علی اکبر عنابستانی؛ محسن کلانتری؛ نسیم نیکنامی

6.

کاربرد فناوریهای زیستمحیطی در ایجاد روسازی بوم‌شهر اسفنجی (نمونۀ موردی: شهر شیراز)

صفحه 97-114
محبوبه نوری؛ محمد رضا رضایی

7.

تحلیل فضایی ارزش مبادله‌ای مسکن ‌شهری (مورد مطالعه: منطقۀ ۱۰ تهران)

صفحه 115-148
اسماعیل عیسی زاده؛ طاهر پریزادی؛ موسی کمانرودی کجوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب