1.

ارزیابی تغییرات کانی‌شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست‌محیطی

صفحه 1-16
هدی باوی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حامد زند مقدم

2.

شناسایی سیستماتیک و ساختارهای تشخیصی گونۀ Ranikothalia nuttalli در نهشته‎‍های پالئوسن پسین- ائوسن‎‍پیشین برش چینه‎‍نگاری پدگی، حوضۀ سفیدآبه، زمیندرز سیستان

صفحه 17-36
محمدنبی گرگیج؛ سمیه شهرکی میرزایی

3.

مدل‌سازی سهبعدی مادۀ آلی: ابزاری نوین در مدل‌سازی چینهای پیشرو

صفحه 37-54
مصطفی جاوید؛ زیبا زمانی

4.

زیست چینه‌نگاری سازند پابده براساس روزن‌داران پلانکتون در برش تنگ چوگان، فارس داخلی، حوضۀ رسوبی زاگرس

صفحه 55-76
زهرا خالوعسگری؛ مهناز امیرشاه کرمی؛ کوروش رشیدی شریف آباد

5.

چینه‎‍نگاری زیستی، ریزرخساره‎‍ها و محیط رسوبی نهشته‎‍های کرتاسۀ بالایی در برش چینه‎‍شناسی گردبیشه در زاگرس مرتفع

صفحه 77-102
یداله عظام پناه؛ علی امیرخانی؛ علی سلیمانی

6.

ریزرخساره و محیط رسوبی، دیاژنز و ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در چهارچوب چینه‌نگاری سکانسی، در یکی از میادین جنوب غربی ایران

صفحه 103-125
ژیلا رحمانی؛ محمد حسین آدابی؛ احسان ده یادگاری؛ علیرضا رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب