1.

دوره چهاردهم، شماره سوم - پاییز 1401‏

صفحه 1-112

2.

تأثیر کمبود آهن بر بیان ژن‌های کدکننده‌ی آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس-ترنسفراز در گندم نان

صفحه 1-12
معصومه دوستی؛ بابک عبدالهی مندولکانی

3.

اثر برخی نانوذرات و کودهای بیولوژیک بر اجزای فلورسانس ‏کلروفیل و برخی صفت‌های فیزیولوژیک تریتیکاله ‏‎(x ‎Triticosecale Wittmack)‎‏ در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 13-40
فاطمه آقائی؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه

4.

اثر باکتری‌های ‏Bacillus pumilus‏ و ‏Zhihengliuella ‎halotolerans‏ بر رشد رویشی و محتوای یونی گیاه اشنان ‏‎(Seidlitzia rosmarinus Bunge ex Boiss)‎‏ تحت تنش ‏گردوغبار

صفحه 41-60
محمود نجفی زیلایی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حسن اعتصامی

5.

بهره‌گیری از سیستم زیست‌سنجی گیاهی به‌منظور شناسایی ‏کارکرد زیستی انواع هورمون اکسین

صفحه 61-74
آزاده خادم؛ زهرا سرگزی مقدم؛ سنا انصاری؛ احمد شریفی؛ مهدیه خرازی

6.

کشت و چرخۀ زندگی زیرۀ استوانه‌ای ‏‎(Bunium ‎cylindricum)‎‏: تکوین اندام‌های مختلف

صفحه 75-92
فرخنده رضانژاد؛ هیرو رحیمی؛ فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ نجمه عادلی فر؛ محسن اسدی

7.

تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

صفحه 93-112
مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب