1.

سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی عنصر‏‌‌های فرعی و کمیاب (خاکی کمیاب) و جایگاه زمین‏‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی بازیک- حد واسط شمال‌باختری نایین، اصفهان

صفحه 1-34
فرزانه خادمیان؛ زهرا اعلمی‌نیا؛ علی قاسمی؛ علیرضا ندیمی

2.

سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و الگوی تکتونوماگمایی توده‌های آذرین درون شیستهای گرگان در جنوب بهشهر، خاور مازندران

صفحه 35-56
سینا مرادحسینی؛ شهریار محمودی؛ اصغر دولتی

3.

ارزیابی توان کانه‏‌زایی مس برپایة شواهد کانی‏‌شناسی و زمین‏‌شیمیایی در محدودة کهدلان، آذربایجان شرقی، شمال‏‌باختری ایران

صفحه 57-86
ریحانه لطفی؛ محمد یزدی؛ ایرج رسا؛ منصور قربانی

4.

بررسی چگونگی رخداد تورمالین در مجموعة دگرگونی شمال گلپایگان، پهنة سنندج-سیرجان

صفحه 87-106
سلیمان احمدی بنکدار؛ سید محسن طباطبائی منش؛ اکرم السادات میرلوحی

5.

ولکانیسم آلبین در منطقة مریوان: نشانه‌هایی از کشش در کمان قاره‌ای سنندج-سیرجان

صفحه 107-126
اختر نظامیوند چگینی؛ بهمن رحیم زاده

6.

سنگ‌شناسی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‌های آتشفشانی و نفوذی منطقة لک، جنوب‌باختری بویین‌زهرا، شمال‌باختری ایران

صفحه 127-146
محمدسعید فیروزبخت؛ مجید قادری؛ حسینعلی تاج الدین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب