1.

شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان1401


2.

تدوین و آزمون الگویی از اثر رهبری مثبت بر رفتار شغلی پویا و توانمندسازی روانشناختی با میانجی‌گری تاب‌آوری سازمانی

صفحه 1-16
عبدالزهرا نعامی؛ اسما منصوری

3.

تحول بخشایش خود و دیگران از دوره نوجوانی تا بزرگسالی در حال پیدایش

صفحه 17-36
فائزه شاکری؛ سمانه اسعدی؛ فهیمه دهقانی

4.

اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر اضطراب بیماران پس از جراحی بای‌پس

صفحه 37-54
فاطمه نیکوئی؛ مسعود جان بزرگی

5.

نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی در رابطه کمال‌گرایی و بهزیستی فاعلی

صفحه 55-74
سوسن رحیم زاده؛ آتوسا میرزاصادقی

6.

مقایسۀ تأثیر آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی بر اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن در زنان دارای اضافه وزن

صفحه 75-94
زهرا فتحی؛ زهره لطیفی

7.

رابطۀ ابعاد تاریک و روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های ارزشی

صفحه 95-112
بتول علی پور گوراند؛ معصومه آزموده؛ خلیل اسماعیل پور؛ سید داوود حسینی نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب