. (1401). شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(4), -. doi: 10.22108/ppls.2023.27351
. "شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 4, 1401, -. doi: 10.22108/ppls.2023.27351
. (1401). 'شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(4), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2023.27351
. شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 32، شماره چهارم، زمستان1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 8(4): -. doi: 10.22108/ppls.2023.27351


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب