1.

شناسنامه 41


2.

تبدیل زیستی تیروزول به هیدروکسی تیروزول با استفاده از اسپور نوترکیب باسیلوس سابتیلیس و بررسی اثرات ضدسرطانی هیدروکسی تیروزول بر سلول‌های MCF-7

صفحه 1-8
افروز السادات حسینی

3.

بررسی تولید کلاولانیک‌اسید توسط استرپتومایسس کلاولی‌جروس با استفاده از منابع کربنی گلوکز، گلیسرول و سبوس گندم

صفحه 9-20
پریسا اخوان مدرس؛ فاطمه اشرفی؛ طاهر نژادستاری

4.

حذف زیستی جیوه و کادمیوم توسط باکتری‌های اکسیدکنندۀ آهن جداشده از محیط‌های آبی

صفحه 21-31
ساره فراهانی؛ عباس اخوان سپهی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ فرزانه حسینی

5.

غربالگری و شناسایی مولکولی اکتینوباکترهای مولد آنزیم تیروزیناز از خاک‌های کویر مرنجاب، غار هامپوئیل و جزیرة هرمز

صفحه 33-50
زینب شاهرخ؛ فاطمه سلیمی؛ جواد حامدی

6.

بررسی اثر ضدمیکروبی ترکیب پردة آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبورعسل بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در زخم‌های سوختگی درجه دو

صفحه 51-60
سجاد رجبی؛ محمدمهدی ثقفی

7.

سنتز سبز نانوذرات مس توسط باکتری سودوموناس گریمونتی و تعیین ویژگی و فعالیت ضدباکتریایی آن

صفحه 61-79
مراحم آشنگرف؛ موسی معتصم زوراب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب