1.

سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز 1401

صفحه 1-116

2.

مدلسازی رفتار چشم انسان براساس تعقیب حرکت با استفاده از کنترلر فازی بهینۀ مربع خطی

صفحه 1-12
علیرضا رضائی

3.

روشی نوین در پخش بار بهینۀ مقید به قید پایداری گذرا با استفاده از تکنیک حساسیت تابع انرژی

صفحه 13-24
بهزاد مرادی؛ عباس کارگر؛ سید علی نبوی نیاکی؛ سید یاسر درخشنده

4.

کنترل آشوب و سنکرون‌سازی در پیوند جوزفسون با استفاده از کنترل‌کنندۀ پیش‌بین مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان

صفحه 25-36
آیلار خوشه مهری؛ سعید نصرالهی بروجنی

5.

استراتژی هوشمند و انرژی کارآمد اطفای حریق در شبکه‌های حسگر بی‌سیم متحرک

صفحه 37-54
فرزاد حسین پناهی؛ فریدون حسین پناهی

6.

توزیع بهینۀ دینامیکی توان و آلودگی با تأثیرپذیری از مدل احتمالاتی انرژی باد به کمک الگوریتم توسعه‌یافتۀ کلونی جستجوی ویروس

صفحه 55-74
مهدی نوشیار؛ علی قاسمی مرزبالی

7.

شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت

صفحه 75-86
مهدی جاماسب خلاری؛ ولی درهمی؛ مهدی یزدیان دهکردی

8.

یک الگوریتم تقریب برای بیشینه‌سازی ماژولاریتی به‌وسیلۀ تخمین حوزه نفوذ

صفحه 87-100
سیف اله سلیمانی؛ روح الله جوادپور بروجنی

9.

یک روش استوار غیر متمرکز برای بهره‌برداری جریان متناوب خطی شبکۀ یکپارچه انتقال و توزیع

صفحه 101-116
احمد نیکوبخت؛ اسماعیل محبوبی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب