1.

شناسنامه


2.

تحلیل و تبیین دامنه و رویکردهای مختلف در تاریخ شفاهی

صفحه 1-20
محسن کاظمی؛ مرتضی نورائی؛ رضا شعبانی صمغ‌آبادی

3.

ارزیابی روایت‌های تاریخی بخاری ناظر بر سیرۀ اعتقادی و فقهی پیامبر(ص) در پیش و پس از بعثت

صفحه 21-38
نفیسه فقیهی مقدس؛ اکبر روستائی

4.

نخل و خرمایِ فارس در سدههای نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخی

صفحه 39-54
مصطفی ابراهیمی؛ علی ناظمیان فرد؛ محمدتقی ایمان پور

5.

حیات اجتماعیاقتصادی یهودیان بنادر و جزایر خلیجفارس در دورۀ صفویه

صفحه 55-72
احمد بازماندگان خمیری

6.

وضعیت ناحیۀ ماکو در میانۀ منازعات ایران و عثمانی (از سقوط اصفهان تا مرگ نادرشاه)

صفحه 73-90
جعفر آقازاده

7.

رهیافت تاریخ‌نگارانۀ عباسقلی سپهر در شرح حال حضرت زینب(س) در کتاب ناسخ‌التواریخ

صفحه 91-110
نیلوفر خوشنام؛ مریم عزیزیان؛ هادی وکیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب