1.

سال سی و دوم، شماره پیاپی 83، پاییز 1400


2.

بررسی شکاف اجتماعی و عوامل موثر بر آن؛ مورد مطالعه: شهر تهران

صفحه 1-26
داود پرچمی؛ فاطمه درخشان

3.

تبیین تأثیر دینداری و سرمایۀ اجتماعی بر رضایتمندی‌ سیاسی شهروندان شهر اصفهان

صفحه 27-54
هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی

4.

ذهنیت مدرن، سلطه و میدان نابرابرِ دانش، منابع و استعداد: چالش‌های شکل‌گیری علوم انسانیِ پزشکی در ایران

صفحه 55-76
احمد کلاته ساداتی؛ کامران باقری لنکرانی؛ زهرا فلک الدین

5.

ظهور تمارض اجتماعی در زندگی روزمره مورد مطالعه: تعاملات میان کارکنان و مراجعان مجتمع شمارۀ 10 مرکز شورای حل اختلاف شهر تهران

صفحه 77-100
امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری

6.

سرمایۀ اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران

صفحه 101-134
ابراهیم صالح ابادی

7.

تبیین رفتار کشاورزان در رویارویی با مسئلۀ کم‌آبی

صفحه 135-154
صدیقه پاکمهر؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران

8.

انتخاب عقلانی، کنش سیاسی و رسانه‌ها: مطالعۀ رابطۀ هزینههای سیاسی با مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین دانشجویان

صفحه 155-176
محمدتقی عباسی شوازی؛ صادق پناهی نسب؛ درنا اسمعیل خانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب