1.

سال یازدهم، شماره یک ،بهار 1400

صفحه 1-178

2.

چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعة پایدار مقصدهای گردشگری نمونة پژوهش: شهرستان میبد

صفحه 1-26
محمود ضیائی؛ فائزه اسدیان اردکانی

3.

جغرافیای تاریخی منطقة ارمنیه از منظر مورخان و جغرافی‌دانان مسلمان (از قرن اول تا نهم هجری قمری)

صفحه 27-46
زینب احمدوند؛ زهره قدیری

4.

ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری، نمونة پژوهش: شهر زاهدان

صفحه 47-66
حسین یغفوری؛ دیمن کاشف دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی

5.

نقش مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی نمونة پژوهش: دهستان مزرعة شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا

صفحه 67-86
عبدالقیوم منتظری؛ بهمن صحنه؛ عبدالعظیم قانقرمه

6.

تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

صفحه 87-114
حسنعلی جهانتیغ؛ علی اکبر عنابستانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی

7.

تحلیل ارتباط بین پراکنش فضایی ‏معلولان با متغیرهای محیطی مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز

صفحه 115-132
لیلا حسینی؛ علیرضا محمدی؛ حسن خاوریان نهزک؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو

8.

ارزیابی تأثیر شاخص عینی فرم شهری بر میزان پیاده روی ساکنان محله مطالعه موردی: منطقه 14 شهر اصفهان

صفحه 133-150
زهره شفیعیون؛ بهادر زمانی

9.

بررسی میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت سکونتی آن با رویکردی ویژه به شاخص‌های مسکن پایدار نمونة موردی: مسکن مهر شهرک بهاران

صفحه 151-178
پروین احمدی؛ فرزین چاره جو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب