1.

شناسنامه علمی شماره 45


2.

بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در غرب آبخیز مهارلو استان فارس

صفحه 1-22
سید مسعود سلیمان پور؛ احمد حاتمی

3.

بررسی خصوصیات ریخت‌‌شناسی اکوتیپ‌‌های سه گونۀ ختمی (A. aucheri، A. arbelensis و Alcea koelzii) تحت شرایط رویشی متفاوت

صفحه 23-48
کرامت الله سعیدی؛ سیده زهره آزاده قهفرخی؛ زهرا لری گوئینی؛ محمود کیانی؛ اصغر شاهرخی

4.

مطالعۀ تنوع ریختی جمعیت‌های سس‌‌ماهی کورا (Barbus lacerta Heckel, 1843) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی در حوضۀ رودخانۀ تیگریس

صفحه 49-56
ریحان میرمحمدی؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری

5.

بازیابی رده‌بندی و جایگاه حفاظتی گونۀ انحصاری و نادر Ophrys turcomanica (Orchidaceae) در فلور ایران

صفحه 57-70
فاطمه فدائی

6.

مطالعۀ فلوریستیک بخش غربی منطقۀ اشترانکوه، لرستان

صفحه 71-112
محمد مهرنیا؛ یونس عصری؛ زهرا حسینی

7.

شناسایی گونه‌‌های Utrechtiana از نی در استان خوزستان: گزارش‌‌هایی جدید برای ایران

صفحه 113-122
بابک پاکدامن سردرود؛ الهام الهی فرد؛ مختار حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب