1.

دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی (78)،تابستان 1399


2.

ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از پردازش داده‌های راداری سنتینل 1 و تکنیک آنالیز تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) نمونة پژوهش: حوضة آبریز سیرجان

صفحه 1-24
علی مهرابی؛ صادق کریمی؛ مجید صفی پور

3.

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از تحلیل‌های شی‌گرا و سامانة گوگل‌ارث انجین

صفحه 25-42
علیرضا محمدی؛ بهروز خدابنده لو

4.

واکاوی چشمه‌های رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی مؤثر بر بارش برف بهاره در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 43-56
زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ معصومه نوروزی؛ پرویز رضازاده

5.

نماد الگوهای سکونتی شاخص در سامانه‌های کارستیک و غیرکارستیک نمونة پژوهش: منطقة رومشکان

صفحه 57-70
سمیه سادات شاه زیدی؛ علی بازوند

6.

تبیین شاخص‌های اثرگذار در سیاست‌گذاری برای مدیریت نواحی روستایی نمونة پژوهش: استان کرمان

صفحه 71-88
علی افشاری پور؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری

7.

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های ناگهانی بر اساس عوامل فیزیوگرافی و شاخص‌های مورفومتریک( مطالعه موردی حوضه‌ی قصرشیرین)

صفحه 89-104
منصور پروین

8.

تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان

صفحه 105-120
معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب