1.

سال یازدهم، شماره 4، پیاپی 23، زمستان 1399


2.

شناسایی و اولویت بندی فعالیت‌ها به منظور دستیابی به مدیریت پروژه سبز از منظر ناب و پایداری در سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان

صفحه 1-25
سمیه علوی؛ نسیبه جنتیان

3.

ارزیابی پروژه ‏ها بر پایۀ ریسک در سازمان های پروژه محور

صفحه 25-41
میثم عظیمیان؛ مهدی کرباسیان؛ کریم اتشگر

4.

ارائه رویکردی برای انتخاب راهبردهای برون سپاری در زنجیره تامین خدمات دوسویه – دوسطحی با مطالعه موردی در خدمات سلامت

صفحه 43-64
آرش شاهین؛ نرگس رستمیان

5.

ارائه مدل اقدامات پارادایم ترکیبی ناب چابک و تأثیر آن بر عملکرد زنجیره تامین

صفحه 65-93
اکبر رحیمی؛ اکبر عالم تبریز

6.

بررسی تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدل تعالی سازمان EFQM

صفحه 95-114
نسیبه جنتیان؛ عباس کاراوند؛ مجتبی رجبی

7.

بهینه سازی تصمیمات کنترل موجودی تحت محدودیت های متعدد برای محصولات فاسد شدنی: بکارگیری الگوریتم های فراابتکاری

صفحه 115-147
نرجس مهماندوست؛ سعید جهانیان؛ مجید اسماعیلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب