1.

بهار 1399


2.

بررسی تأثیر واحدهای سنگ‌چینه‌شناسی مختلف بر توسعۀ کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه‌های کارستی، استان کرمانشاه

صفحه 1-20
زینب نجفی؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی

3.

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب میقان با استفاده از شاخص‌های آلایندگی

صفحه 21-38
فریدون قدیمی

4.

استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

صفحه 39-60
فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

5.

کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس)

صفحه 61-88
محمد نژادعباس؛ عباس قادری؛ هادی جهانگیر؛ علیرضا عاشوری

6.

زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربنیفر آغازین در برش تیل‌آباد، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

صفحه 89-114
طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

7.

ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی و نوسان‌های نسبی سطح آب در توالی‌های مارنی سازند قم در برش زرین‌آباد، جنوب زنجان

صفحه 115-134
جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب