1.

شناسنامه علمی شماره 39


2.

مطالعۀ فلورستیکی‌کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

صفحه 1-22
سحر کرمی؛ احمدرضا خسروی

3.

اولین گزارش از Panaeolus olivaceus و Panaeolus guttulatus در ایران

صفحه 23-30
الهام صید محمدی؛ سعید عباسی؛ محمدرضا آصف

4.

بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

صفحه 31-54
سمانه مهدی یانی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

5.

ریخت‌‌شناسی مقایسه‌‌ای جمعیت‌‌های گکوی انگشت‌‌برگی ورنر Asaccus elisae (Werner, 1895) در ایران

صفحه 55-74
کامران کمالی؛ محمد کابلی

6.

مطالعۀ تنوع فلورستیکی، کارکردی و نسبی تیره‌های گیاهی منطقۀ حفاظت‌شدۀ درمیان و سربیشه

صفحه 75-96
مسلم رستم پور؛ محمود مشگانی؛ حسن اکبری

7.

تاکسونومی جنسAstragalus L. (Fabaceae) در استان اصفهان

صفحه 97-114
آزاده اخوان؛ علی باقری؛ علی اصغر معصومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب