1.

سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 40، بهار 1398 ‏

صفحه 1-174

2.

روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت

صفحه 1-38
عبدالرضا حیاتی؛ علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر

3.

مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

صفحه 39-64
علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی

4.

هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی

صفحه 65-84
مریم رامین نیا

5.

بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی

صفحه 85-110
الهام تمدن؛ تقی اژه ای

6.

تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری

صفحه 111-138
زهرا پاکزاد؛ فاطمه کلاهچیان؛ محمّد ایرانی

7.

بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی

صفحه 139-174
علی صادقی حسن آبادی؛ عبدالله رادمرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب