. (1398). سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 40، بهار 1398 ‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), 1-174.
. "سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 40، بهار 1398 ‏". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1398, 1-174.
. (1398). 'سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 40، بهار 1398 ‏', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. 1-174.
. سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 40، بهار 1398 ‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 13(1): 1-174.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب