1.

شناسنامه علمی شماره 2، دوره 10


2.

ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا

صفحه 1-18
مصطفی واحدی پور دهرائی؛ هما رشیدی زاده کرمانی؛ حمیدرضا نجفی

3.

طراحی کنترل‌کنندۀ غیرخطی سامانۀ کنترل پرواز موشک پدافندی با استفاده از روش فازی - تطبیقی براساس معادلات شش درجه آزادی

صفحه 19-32
سعید خان کلانتری؛ حسن محمدخانی؛ محسن حاجی زاده؛ آرین کمالی

4.

کنترل تطبیقی - عصبی دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر

صفحه 33-48
مهشید رحیمی فرد؛ مرضیه کمالی؛ مریم ذکری

5.

حل عددی و تحلیلی مسئلۀ پخش توان بهینۀ احتمالاتی با لحاظ عدم‌قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر

صفحه 49-72
حمید فتاحی؛ حمدی عبدی؛ فرشاد خسروی؛ شهرام کریمی

6.

پیش‌بینی روزانۀ قیمت برق با روش مبتنی بر ماشین یادگیری شدید، سیستم پیش‌پردازش‌کنندۀ و الگوریتم بهبودیافتۀ کلونی جستجوی ویروس

صفحه 73-86
مهدی نوشیار؛ علی قاسمی مرزبالی

7.

مکان‌یابی خطا در شبکة انتقال مبتنی بر آنالیز جریان توالی صفر با استفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکة عصبی مصنوعی

صفحه 87-102
مسعود دشت دار؛ مصطفی اسمعیل بیگ؛ مجتبی نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب