1.

دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی (75)، پاییز 1398

صفحه 1-154

2.

پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

صفحه 1-16
علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده

3.

واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران

صفحه 17-40
مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی

4.

تحلیل رگبارهای ساعتی به‌منظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف مطالعة موردی: استان خوزستان

صفحه 41-58
عصمت السادات علوی؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی

5.

بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة لندست با استفاده از رگرسیون خطی و مشاهدات زمینی

صفحه 59-78
نوشین پهلوان زاده؛ میلاد جانعلی پور؛ نادیا عباس زاده طهرانی؛ فریناز فرهنج

6.

به‌کارگیری شاخص‌های اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان

صفحه 78-98
فریده بامری نژاد؛ امیر رضا کشتکار؛ مجید کریم پورریحان؛ علی افضلی

7.

بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

صفحه 99-114
زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی

8.

تحلیل شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی نمونة مطالعه: حوضة جنوبی آبریز دریاچة ارومیه

صفحه 115-136
منصور غنیان؛ لطیف محمدزاده

9.

تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس

صفحه 137-154
افشان قاسمی؛ محمدرضا ثروتی؛ شهرام بهرامی؛ بهمن رحیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب